Date: ژوئیه 22, 2016
Title: قلعه سلاسل- شوشتر

قلعه‌سلاسل شوشتر دژی است بسیار بزرگ که دارای حیاط‌های مفصل و متعدد و سربازخانه‌ها و طویله‌ها و حمام‌ها و شبستان‌ها و برج‌ها و باغچه‌ها و قورخانه و نقاره خانه و حرم خانه و آشپزخانه و قاپی‌های متعدد و حوض‌های بزرگ و حصار و خندق بوده ‌است. قلعه سلاسل در استان خوزستان و در شمال‌غربی شهرستان شوشتر در کنار رودخانه شطیط قرار دارد. قدمت این قلعه بر طبق برخی روایات مربوط به دوره ساسانی می‌شود. ولی بر طبق گفته راولینسون این قلعه همان قلعه باستانی مربوط به دوران ساسانی نیست. قلعه سلاسل بارها و بارها بازسازی شده و ویرانی‌هایی که در حال حاضر به چشم می‌خورد مربوط به قلعه دوران قاجار است. هرچند که امروز تمام عمارت‌های این قلعه تخریب شده‌اند و جز اتاق‌های زیر زمینی، شوادانها و تونل‌های داریون چیزی از آن نمانده‌ است.

برای دیدن عکس‌ها و ادامه مطلب روی بیشتر کلیک کنید

عکاس: محمدرضا کوثریمتون تاریخی از وجود آن در زمان هخامنشیان حکایت می‌کنند و قلعه تا حدود 50 سال پیش آباد بوده ‌است. این قلعه به جز نقش دفاعی که از شهر شوشتر داشته ‌است، مرکز کنترل نهر داریون و همچنین محل استقرار والی خوزستان نیز بوده است. باوجود تخریب قسمت عمده این قلعه، بخش‌های باقیمانده چشمگیر و بسیار دیدنی هستند.

این قلعه دارای 2 در بزرگ است و در سمت شمال و شمال شرقی آن خندقی وجود دارد که در جنوب به نهر داریون منتهی می‌شود. برج‌های این قلعه به صورت مدور بوده و در دوران اخیر دارای تأسیساتی از قبیل نانوایی، اصطبل، حمام، سربازخانه، اسلحه‌خانه، آشپزخانه و حیاط‌های متعدد بوده است. جهت رسیدن به نهر داریان دو ردیف پلكان ساخته اند. پلكان اول با 8 پله به عرض 90/1 متر، در نتیجه اختلاف  ارتفاع سطح قلعه سلاسل ایجاد شده است. این پلكان در سنگ كنده شده است. پس از این پلكان سطح نسبتاً وسیعی دیده می شود كه آنرا می توان پاگرد پلكان اول بحساب آورد. در سمت راست پلكان اول و بفاصله تقریبی دو متر پلكان دوم دیده می شود كه نسبت به پلكان اول تیزتر و ارتفاع هر پله بلند تر است. این پله ها را در دوره های بعد تعمیر كرده اند. پلكان نامبرده به محوطه سربازی منتهی می گردد. كه نهر داریان از آنجا شروع می گردد. آبخور اولیه نهر داریان در این محل قرار دارد و می توان چگونگی و نتیجه اقدامات بعدی را كه منجر به مسدود شدن این قسمت گردیده است دریافت. در این محوطه بر كنار نهرداریان حوض سنگی كوچكی دیده می شود كه در مواقع طغیان رود داریان، آب در آن جمع می گردد و در غیر اینصورت آنرا با دست پر می كنند. روبروی این حوض تونلی است كه به شوادانی (شبستان) با دیوارهای صاف دست ساز منتهی می گردد و انتهای آن بصورت نمادی مسدود دیده می شود.
نمایش در کنار پستها: string(43) "Smarty error: eval: missing 'var' parameter"