Date: مه 19, 2015
Title: ساحل مرجان- كيش-جنوب ايران


شب‌آرامی بود
می‌روم در ایوان،
تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید،
هدیه‌اش داد به من
خواهرم تکه نانی آورد،
آمد آنجا لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد،

تکيه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند،
و مرا برد، به آرامش زیبای یقین
با خودم می‌گفتم:
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی، آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده‌ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می‌گردد؟!!!هیچ

براي ديدن عكس‌ها روي بيشتر كليك كنيد

عكاس: محمدرضا كوثري


نمایش در کنار پستها: string(43) "Smarty error: eval: missing 'var' parameter"