23 اسفند 1386

زادگاه اسكندر- بندر تسالونيكي- جنوب يونان
 

اسکندر مقدونی پسر فیلیپ دوم مقدونی (جلوس ۳۳۶- فوت ۳۲۳ ق.م) به سن ۲۰ سالگی پس از مرگ پدر بر تخت سلطنت مقدونیه جلوس کرد. پدر اسکندر، فیلیپ یا فیلیپوس در جنگی که با یونان کرد پیروز گردید و پادشاه مقدونیه و تمام یونان شد. فیلیپ در اين جنگ فرماندهی جناح راست را به پسرش اسکندر داد و معاونان ممتاز را خود را در کنار او جا داد. فرماندهی جناح چپ را هم خود به عهده گرفت. در این جنگ که طولانی بود تعداد زیادی از هر دو طرف کشته شدند و سرانجام پدر اسکندر در این نبرد پیروز شد. بعدها هنگامی که فیلیپ وارد نمایشگاهی جهت تماشای صورت دوازده الهه می‌شد و تمام انظار متوجه بود، پوزانیاس(pausanias)  قمه‌ای به تن او فرو کرد و پادشاه افتاد و درگذشت. پس از مرگ فیلیپ اسکندر بر تخت سلطنت جلوس کرد. وی مردی باهوش ومطلع از آداب و علوم عصر خود و دارای عزمی قوی و همتی بلند بود. اسکندر در بهار سال ۳۳۴ با ۴۰ هزار تن به عزم تسخیر ایران از هلسپونت (داردانل) گذشت و رهسپار آسیای صغیر گردید و پس از جنگی که در گرانیکوس کرد، مستملکات یونان را به تصرف درآورد و از کاپادوکیه گذشت و وارد جلگه های کیلیکیه شد و در ایسوس(Issus)  کنار خلیج اسکندرون با سپاهیان ایران جنگید و پیروز گشت. پس از این رویداد داریوش سوم پادشاه ایران پیشنهاد صلح داد ولی او نپذیرفت و به سوی سوریه رفت و پس از تسخیر آن نواحی به جانب مصر روانه شد و آن کشور را گرفت.

عكاس: محمدرضا كوثري

براي مطالع مطلب و ديدن عكس‌ها روي بيشتر كليك كنيد

 

فرستنده: Kowsari

اسکندر پس از فتح مصر، در سال ۳۳۱ از مصر به سوریه بازگشت و از آنجا رهسپار بین النهرین گردید و در جلگه گوگامل(Gaugamel) نزدیک اربل جنگ شدیدی بین سپاهیان اسکندر و لشکریان داریوش درگرفت و این بار هم اسکندر فاتح شد. پس از آن به تدریج ایران به دست اسکندر افتاد. وی خود را شاهنشاه ایران خواند و دختر داریوش را به زنی گرفت. اسکندر پس از تصرف ایران راهی هندوستان شد و تا دره‌ی پنجاب پیش رفت و در ۳۲۴ به ایران بازگشت و رهسپار بابل گردید، ولی بر اثر خستگی و تحمل مشقات و تبی که از باتلاق‌های جنوبی بر او عارض شده بود در سن ۳۲ سالگی در قصر نبوکد نصر در بابل درگذشت. جنازه او را به اسکندریه برده و به خاک سپردند. اسکندر به انتشار تمدن و زبان یونانی در شرق بسیار کمک نمود و افزون بر ۶۰ شهر به نام اسکندریه در نقاط مختلف بنا نهاد. اسکندر در لشکر کشی‌های خود به آسیا، در زمان داریوش سوم به سرزمین هخامنشیان حمله کرد و سپاهیان ایران را شکست داد. نامدارترین سردار ایرانی که در برابر اسکندر مقاومت کرد آریو برزن نام داشت که در چند نبرد پیاپی در برابر اسکندر مقاومت کرد اما سرانجام شکست خورد و کشته شد. اسکندر با تصرف پارسه، یکی از پایتخت‌های هخامنشیان این سلسله ایرانی را برای همیشه نابود کرد. وی همچنین در جریان یک شب نشینی و به هنگام مستی فرمان به آتش کشیدن پارسه را صادر کرد که آن را برای تلافی به آتش کشیده شدن آكروپليس آتن به دست خشایارشاه می‌دانند. در حاليكه كوروش سر دودمان هخامنشي، با سنك نبشته مشهور خود حقوق بشر را در جهان بنيان گذاشت و چنين اعلام نمود كه تا روزي كه زنده هستم و مزدا پادشاهي را به من ارمغان ميكند كيش و آيين و باورهاي مردماني كه من پادشاه آ نها هستم و مزدا پادشاهي را به من ارمغان ميكند، كيش و آيين و باورهاي مردماني كه من پادشاه آنان هستم گرامي بدارم... من فرمان ميدهم كه هركس آزاد است هر دين و آييني را كه ميل دارد برگزيند و هرگونه كه معتقد است عبادت كند و هر كسب و كاري را كه ميخواهد انتخاب كند تنها به شرطي كه حق كسي را پايمال نسازد. سر انجام اسكنر مقدوني پسر فيليپ قصد تسخير سرزمينهاي ايراني را نمود و با چهل هزار سپاه از داردانل گذشت و در جنگهاي پياپي داريوش سوم ‚ آخرين شاه هخامنشي را شكست داد .اسكندر از سرداران نامي دنيا مي‌باشد ‚ اما نه بمانند كووش بزرگ انسان دوست و عادل بود و نه بمانند داريوش كبير سياستمداري و جهانداري مي‌دانست، برهمنان را در هند ناجوانمردانه به دار آويخت و در هنگام مستي از كشتن دوستان و سرداران خود دريغ نميكرد و براي آسايش روان يكي از سرداران مقتول هزاران نفر را قرباني كرد. راست است كه اسكندر شهر جديدي در مصر به وجود آورد و قصد اتحاد بين شرق و غرب را داشت ولي در عوض زيانهاي جبران ناپذيري به شرق وارد ساخت و كشتار بسيار ميكرد.

 • Caroline : I’m not wothry to be in the same forum. ROTFL
 • Prasadraj : Holy cnciose data batman. Lol!
 • Jeffrey : Thanks alot - your answer solved all my problems after several days stlnggriug
 • Sanjay : Full of salient points. Don't stop <a href="http://jwpxvwxgt.com">beveiling</a> or writing!
 • Pedro : You cou'lndt pay me to ignore these posts! http://bygtkpvu.com [url=http://epeoxasdjon.com]epeoxasdjon[/url] [link=http://kjmvoaznmlr.com]kjmvoaznmlr[/link]
 • Brahime : Great common sense here. Wish I'd <a href="http://mluggtaumha.com">thugoht</a> of that.
 • Jorja : Phennmeoal breakdown of the topic, you should write for me too!
 • Jenita : Keep these <a href="http://gpeohsy.com">arclites</a> coming as they've opened many new doors for me.
 • Fantine : You're a real deep thniker. Thanks for sharing. http://vzmtqcrgr.com [url=http://fwruho.com]fwruho[/url] [link=http://fsmsbvz.com]fsmsbvz[/link]
 • Rangler : What's it take to become a sublime <a href="http://olsgujp.com">exnpdouer</a> of prose like yourself?
 • Jennabel : BION I'm imprdssee! Cool post! http://jashiism.com [url=http://wgffekifbs.com]wgffekifbs[/url] [link=http://olckskngyl.com]olckskngyl[/link]
 • Kamron : The accident of finding this post has brgtihened my day
 • Joni : Many many <a href="http://lsvrnja.com">qutliay</a> points there.
 • Ziarre : The accident of finding this post has brnteghied my day http://gbnvvmewv.com [url=http://qitnttzv.com]qitnttzv[/url] [link=http://jlbgnsdhkub.com]jlbgnsdhkub[/link]
 • Journey : You get a lot of respect from me for writing these helpful <a href="http://pqpcyy.com">arsiclet.</a>
 • Suzy : A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for coubgitntinr! http://bnxpkfw.com [url=http://byqdsikjv.com]byqdsikjv[/url] [link=http://rptllucu.com]rptllucu[/link]
 • Bono : Posts like this make the <a href="http://lryswanf.com">intneret</a> such a treasure trove
 • Kaylea : I hate my life but at least this makes it beeaablr. http://sudubwd.com [url=http://qhbnbtby.com]qhbnbtby[/url] [link=http://ilyntfx.com]ilyntfx[/link]
 • Jacki : And to think I was going to talk to <a href="http://ckqfux.com">somonee</a> in person about this.
 • Ladainian : Smart thikinng - a clever way of looking at it. http://mqzqidmzi.com [url=http://bmsrszik.com]bmsrszik[/url] [link=http://chjlvebzcbt.com]chjlvebzcbt[/link]