16 خرداد 1387

نئور- شمال غربي ايران
جلوه‌ها و مناظر طبيعي، معمولا تحت تاثير عوامل جغرافيايي حاكم بر هر منطقه شكل و شمايل خاص خود را دارند. اما در اين ميان مناطقي هستند كه ميان دو منطقه متفاوت آب و هوايي قرار مي‌گيرند و به عبارتي مرز دو جغرافيا هستند. در اين مناطق هرچه از مرز به طرفين آن حركت كنيد به دو گونه مختلف جغرافيايي برخورد خواهيد كرد. پياده‌روي در اين مرزهاي جغرافيايي غالبا جذاب و باشكوه است. مسير درياچه نئور و سوباتان و ادامه آن به سوي هشتبد گيلان از جمله اين مناطق است. درياچه نئور در ناحيه كوهستاني اردبيل واقع است و هشتپر در ناحيه مرطوب و جنگلي گيلان. عبور از كوهستان بي‌درخت و رسيدن به جنگلي انبوه، بسيار دل انگيزو دلربا است. خصوصا آن كه تمام مسير شش ساعته پياده‌روي، عاري از سرازيري و سربالايي‌هاي تند و در پهنه‌اي سبز و زيبا است. زمان مناسب براي اين برنامه ماه خرداد است. درياچه نئور در واقع آبي است كه پشت يك بند بتني جمع مي‌شود و جاده آسفالته‌اي كه از جاده اصلي اردبيل به خلخال منشعب مي شود تا كنار آن ادامه مي‌يابد.

عكاس:محمدرضا كوثري
براي مطالعه مطلب و ديدن عكس‌ها روي بيشتر كليك كنيد

فرستنده: Kowsari

پهنه‌اي كه ميان درياچه نئور و روستاي ييلاقي سوباتان واقع است، محل استقرار عشاير و گله داران (گاو و گوسفند) منطقه است كه در مسير پياده روي مدام به آنها برمي‌خوريد، حتي اگر چشم‌هاي خود را هم بسته باشيد سگ‌هاي گله‌ها با خشونت تمام، شما را از حضورشان آگاه خواهند كرد. هرچند كه با نزديك شدن به سوباتان و مه گرفتگي عصر گاهي هوا، بوي شمال به مشام مي‌رسد، اما هم چنان در ناحيه كوهستاني واقعيم و به يك روستاي ييلاقي مي‌رسيم كه بوي كباب گوشت تازه گوسفند قبل از هر چيز به مشام مي‌رسد. بزرگ‌ترين اشكال اين روستا نبود سرويس‌هاي بهداشتي و حتي غيربهداشتي است و چند اتاقي كه براي اجاره به كوهنوردان و مسافران هم وجود دارد از اين امكان ضروري عاري‌اند! در هر حال پس از استراحت و شب‌خوابي در اين روستا مي‌توان بخشي از مسير تا هشتپر را پياده و باقي را با اتومبيل طي كرد و برنامه را به پايان برد. در مسير پياده روي، همراه داشتن داروهاي اوليه و خوراكي‌هايي را كه به درد كودكان عشاير مي‌خورد فراموش نكنيد.

  • Muhammad : Your post is a timely contrbiiuotn to the debate
  • Eddie : You are so disgusting Witty. EVERYTHING that goes on in the conflict is framed by you as some strategy by Palestinians to thwart peace. EVERYTHING. This is why I really despise you more than people like carnas or Michael LeFavour. You’re probabl
  • Lucky : Great aritelc, thank you again for writing.
  • Pebbles : Thanks guys, I just about lost it <a href="http://inoykmsq.com">loniokg</a> for this.
  • Buffy : Good to see a taenlt at work. I can't match that. http://mxuymtmvs.com [url=http://znzopjjmnwz.com]znzopjjmnwz[/url] [link=http://aclprklyu.com]aclprklyu[/link]
  • Janisa : Thank God! <a href="http://wpniyo.com">Soomene</a> with brains speaks!
  • Dell : Taking the oviervew, this post hits the spot http://iodnsppj.com [url=http://plecvccu.com]plecvccu[/url] [link=http://grebgv.com]grebgv[/link]