مشاور تبلیغات: بیمه و توسعه- بهكوش – موسسه بیمه اکو- تهران رالي

طراح انتشارات: مهرگل- خانواده- مهكامه- دانشگاه علامه طباطبایی

شرکت در دو نمایشگاه گروهی طراحی پوستر(76-86)

شرکت در شش مسابقه بین‌المللي عكس با موضوع آزاد(2006-2011)